Oprogramowanie do analiz i symulacji komputerowych

UniFlow Dynamics jest certyfikowanym dystrybutorem specjalistycznego oprogramowania firmy Hexagon – MSC Software służącego do analiz i symulacji komputerowych. W ramach naszej działalności zapewniamy naszym klientom wszechstronne wsparcie techniczne oraz profesjonalne szkolenia w celu jak najefektywniejszego wykorzystania oprogramowania Hexagon-MSC Software. Dla naszych klientów oferujemy również możliwość opracowania modeli bazowych, które umożliwiają prowadzenie w sposób manualny lub zautomatyzowany wysoce zaawansowanych symulacji, bez potrzeby codziennego angażowania wyspecjalizowanych specjalistów.

Programy z rodziny Hexagon – MSC Software pozwalają na prowadzenie następujących analiz i symulacji komputerowych:

  • modelowanie geometryczne CAD i generacja siatek obliczeniowych;​
  • wieloskalowe modelowanie materiałów;​
  • analizy wytrzymałościowe, zmęczeniowe, trwałości, drgań, termiczne, etc. w zakresie liniowym i nieliniowym;​
  • symulacje przepływów i wymiana ciepła;​
  • symulacje akustyki i hałasu;​
  • modelowania zjawisk szybkozmiennych;​
  • symulacje kinematyki i dynamiki układów wieloczłonowych;​
  • wirtualne testowanie prototypów całych pojazdów oraz ich podsystemów;​
  • wielodyscyplinarna i wielokryterialna optymalizacja;​
  • symulacja procesów produkcyjnych.

Zapytaj o ofertę

logo