Usługi i oprogramowanie do analiz i symulacji komputerowych

UniFlow Dynamics oferuje profesjonalne symulacje numeryczne oraz usługi doradcze i projektowe z zakresu modelowania CAD, mechaniki płynów i aerodynamiki, akustyki, wibroakustyki, aeroakustyki oraz wielodyscyplinarnej i wielokryterialnej optymalizacji. Nasze usługi inżynierskie i konsultingowe świadczymy dla przemysłu lotniczego, kosmicznego, kolejowego, motoryzacyjnego oraz maszynowego.

Modelowanie i symulacje numeryczne są niezbędne we współczesnym projektowaniu i komputerowym wspomaganiu prac inżynierskich. Wielodyscyplinarne projektowanie i optymalizacja doprowadziły do postępu naukowo – technicznego, pozwalając na ciągłą poprawę parametrów technicznych urządzeń/produktów lub procesów z jednoczesną redukcją ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

UniFlow Dynamics współpracuje ze światowej klasy specjalistami, instytucjami oraz firmami. Tworzymy zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów ze wszystkich dziedzin komputerowego wspomagania prac inżynierskich. Dzięki kreatywności i otwartości potrafimy rozwiązać bardzo skomplikowane zagadnienia i problemy techniczne.  

Oferujemy najlepsze rozwiązania dla naszych klientów oraz gwarantujemy najwyższą jakość naszych usług.

Zapytaj o ofertę

logo