Symulacje przepływowe CFD
Projektowanie i analizy

Obliczeniowa mechanika płynów – tj. cieczy i gazów (ang. Computational Fluid Dynamics, CFD) umożliwia obecnie szybkie, wydajne i dokładne prowadzenie symulacji przepływu płynów oraz wymianę ciepła w złożonych układach geometrycznych. Metody CFD są z powodzeniem stosowane w analizach numerycznych mających na celu lepsze zrozumienie skomplikowanych zjawisk związanych z ruchem płynów. Stąd też metody CFD są również powszechnie stosowane w projektowaniu inżynierskim mającym na celu poprawę istniejących lub tworzenie nowych rozwiązań.

W ramach naszej działalności oferujemy następujące usługi z zakresu zaawansowanych metod CFD:

  • Podstawowe rodzaje przepływów: potencjalny, laminarny, turbulentny, ustalony oraz nieustalony
  • Przepływy przez maszyny wirnikowe z wykorzystaniem metod symulacji RANS/URANS z typowymi modelami turbulencji, takimi jak Spalart–Allmaras, k-ε i inne
  • Przepływy w złożonych geometriach oraz wypływy strumieniowe (jet flows) z wykorzystaniem metod symulacji RANS lub LES
  • Analizy wymiany ciepła

Nasze zaawansowane techniki obliczeniowe z zakresu CFD są rozwijane w oparciu o komercyjne oprogramowanie Cradle CFD.

Analizy numeryczne CFD mające na celu lepsze zrozumienie przepływu przez dyszę wylotową sinika turbo-wentylatorowego w konfiguracji – silnik niezainstalowany oraz zainstalowany.

Zapytaj o ofertę

logo