Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAE

Zintegrowany system komputerowego wspomagania prac inżynierskich (ang. Computer Aided Engineering, CAE) pozwala na prowadzenie wielu rozmaitych analiz w zautomatyzowany, systematyczny i wydajny sposób. Warto zauważyć, że cały proces może zawierać analizy z wielu dziedzin, takich jak projektowanie wspomagane komputerowo (ang. Computer-Aided Design, CAD), obliczeniowa mechanika płynów (ang. Computational Fluid Dynamics, CFD), obliczeniowa aeroakustyka (ang. Computational AeroAcoustics, CAA), wielodyscyplinarna optymalizacja (ang. Multidisciplinary Design Optimization, MDO), etc. Ponadto integracja narzędzi komputerowych z wielu dziedzin w jednym systemie komputerowym prowadzi do znacznej poprawy wydajności całego procesu projektowania a w konsekwencji do znacznej redukcji kosztów oprogramowania. W ramach naszej działalności oferujemy następujące usługi z zakresu zintegrowanych systemów:

  • Usługi konsultingowe mające na celu pomoc w zdefiniowaniu rozwiązania CAE, które najlepiej adresuje potrzeby i wymagania naszych Klientów
  • Integracja istniejących narzędzi komputerowych z różnych dziedzin w jednym systemie CAE, zoptymalizowanym do potrzeb i wymagań naszych Klientów.

Zapytaj o ofertę

logo