Symulacje akustyczne
Redukcja hałasu

W ramach naszej działalności oferujemy profesjonalne symulacje numeryczne oraz usługi doradcze i projektowe z zakresu akustyki, wibroakustyki i aeroakustyki. Wykorzystywane przez nas metody pozwalają na szczegółowe analizy danych, zarówno w dziedzinie czasu, jak i częstotliwości, np. analizy Fourierowskie, wyznaczanie i wizualizacja pól akustycznych, jak również wyznaczanie klas hałasowych w kontekście badań środowiskowych. Wyznaczanie źródeł akustycznych, niezbędnych w symulacjach numerycznych, jest realizowane bazując na innych rozwiązaniach numerycznych, np. rozwiązaniach przepływowych, strukturalnych, wykorzystując dane eksperymentalne lub przy użyciu modeli analitycznych/ teoretycznych, np. wykorzystujących teorię modów w układach akustycznych. W celu zapewnienia maksymalnej dokładności symulacji numerycznych, propagacja dźwięku jest realizowana przy użyciu dwóch podstawowych solverów bazujących, odpowiednio na klasycznej metodzie elementów skończonych oraz na metodzie nieciągłej Galerkina, charakteryzującej się wysokim rzędem aproksymacji przestrzennej. Propagacja dźwięku/fal akustycznych jest prowadzona zarówno w dziedzinie czasu jak i częstotliwości. Poza możliwościami modelowania typowych zjawisk akustycznych, wibroakustycznych oraz aeroakustycznych, nasze metody pozwalają również na modelowanie absorpcji dźwięku przez ściany/elementy/materiały dźwiękochłonne w oparciu o kompleksową bazę danych materiałowych. Promieniowanie dźwięku do dalekiego pola jest realizowane przy użyciu tzw. metody nieskończonego elementu (ang. infinite element method) oraz metody analitycznej, Ffowcs-Williams and Hawkings.

Nasze metody pozwalają na prowadzenie analiz akustycznych, wibroakustycznych oraz aeroakustycznych szerokiej klasy problemów, takich jak:

  • Dźwięk generowany wskutek wibracji/drgań różnego rodzaju powierzchni/elementów (wywołanych np. mechanicznie lub aerodynamicznie);
  • Hałas generowany przez wirujące śmigła, wentylatory oraz maszyny wirnikowe (np. sprężarki oraz turbiny silników turbinowych);
  • Propagacja dźwięku w różnego rodzaju systemach dolotowych oraz wylotowych, np. silników turbinowych, tłokowych silników spalinowych (włączając tłumiki), systemów wentylacji i klimatyzacji;
  • Hałas aerodynamiczny (powstający wskutek turbulencji) generowany np. przez pantograf, lusterko
    samochodowe lub podwozie lądującego samolotu;
  • Transmisja drgań w konstrukcji i rekonstrukcja dźwięku, np. wibracje/drgania wywołane mechanicznie lub aerodynamicznie transmitowane poprzez konstrukcję do wnętrza pojazdu lub samolotu;
  • Modelowanie wyciszania (absorpcji fal akustycznych/dźwięku) przy użyciu wykładzin/paneli akustycznych oraz materiałów dźwiękochłonnych.

Nasze zaawansowane techniki obliczeniowe są rozwijane przy użyciu oprogramowania Actran.

Analizy numeryczne CAA mające na celu lepsze zrozumienie generacji oraz propagacji hałasu tonalnego od śmigła w konfiguracji ze skrzydłem przy użyciu źródeł hałasu tonalnego otrzymanych z rozwiązania CFD dla izolowanego śmigła

Zapytaj o ofertę

logo