Modelowanie geometryczne CAD

Systemy CAD (ang. Computer-Aided Design) odgrywają niezbędną rolę we współczesnym projektowaniu inżynierskim oraz procesie produkcji. Umożliwiają projektantom oraz inżynierom łatwe i szybie tworzenie modeli geometrycznych, ich wizualizację oraz dowolną manipulację w celu uzyskania różnorodnych kształtów. Modele CAD pozwalają na łatwą wymianę danych oraz informacji projektowych pomiędzy różnymi systemami i środowiskami, są one konieczne do tworzenia modeli numerycznych. W ramach naszej działalności oferujemy następujące usługi w zakresie zaawansowanego projektowania komputerowego z wykorzystaniem metod CAD:

  • Rysunki 2D/3D
  • Rekonstrukcja geometrii ze standardowych formatów CAD
  • Analizy geometryczne
  • Manipulacje, uproszczenia oraz ulepszenia istniejących modeli CAD, np. uproszczenia niezbędne w celu prowadzenia analiz numerycznych
  • Parametryczne projektowanie i modelowanie skomplikowanych obiektów 3D CAD, np. modelowanie powierzchni swobodnych o dowolnych kształtach, takich jak na przykład wlot do silnika turbo-wentylatorowego
  • Zintegrowane rozwiązania CAD

Oferowane przez nas usługi z zakresu projektowania komputerowego CAD opierają się na rozwiązaniach dostępnych w komercyjnych systemach CAD (MSC Apex Modeler), ale również na własnych (in-house) narzędziach wykorzystujących technikę NURBS (ang. Non-Uniform Rational B-Splines) do definicji geometrii.

Wlot do silnika turbo-wentylatorowego, zdefiniowany przy użyciu metody NURBS

Zapytaj o ofertę

logo