Program do obliczeń aerodynamicznych budynków

Program Cradle CFD z modułem scSTREAM jest powszechnie używany do obliczeń aerodynamicznych budynków i obszarów zurbanizowanych. Program Cradle pozwala na precyzyjne wyznaczenie obciążeń budynków, analizy przewietrzania i wentylacji miasta. Jak również na przykład określanie komfortu przechodnia w pobliżu planowanej inwestycji.

Moduł scPOST pozwala na analizę i wizualizację wyników symulacji, co pozwala na lepsze zrozumienie przepływu powietrza i określenie najlepszych rozwiązań w odniesieniu do planowanej inwestycji.

Narzędzia dostępne w pakiecie Cradle pozwalają na realizację obliczeń cieplno-przepływowych następujących zagadnień dotyczących aerodynamiki urbanistycznej:

 • Analizy aerodynamiczna i projektowanie obszarów zurbanizowanych, w tym między innymi:
  • określanie komfortu przechodnia w pobliżu planowanej inwestycji
  • symulacja gromadzenia się zanieczyszczeń w gęsto zabudowanych obszarach
  • analizy koncentracji śniegu na wybranych obszarach dachu
  • identyfikacja potencjalnych rejonów gromadzenia się wody/sopli lodu
 • Aeroelastyczność z dwustronnym sprzężeniem ciało stałe-płyn (FSI) – analizy drgań budynków
 • Symulacje tzw. miejskich wysp ciepła
 • Analizy aerodynamiczne w celu generacji źródeł akustycznych i aeroakustycznych, np. analizy balkonów i fasad
 • Modelowanie powierzchni swobodnej umożliwia projektowanie zabudowy pod kątem problemu podtopień/tsunami

Zapytaj o ofertę

logo