Optymalizacja urządzeń i maszyn

Wielodyscyplinarna i wielokryterialna optymalizacja (ang. Multidisciplinary Design Optimization, MDO) staje się niezbędna w zintegrowanym projektowaniu inżynierskim mającym na celu poprawę istniejących lub opracowanie nowych urządzeń/produktów lub procesów.

Zastosowanie metod optymalizacyjnych prowadzi do znacznej poprawy całego procesu, a co za tym idzie do znacznej redukcji kosztów oraz redukcję całkowitego czasu trwania procesu projektowania. Optymalizacja znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, jednakże szczególnie atrakcyjna wydaje się w kontekście przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego ze względu na bardzo wysokie wymagania, takie jak waga, rozmiar, koszt wykonania oraz osiągi projektowanego elementu. W ramach naszej działalności oferujemy następujące techniki optymalizacyjne:

  • Metody bezpośrednie i gradientowe
  • Planowanie doświadczeń w połączeniu z metodą powierzchni odpowiedzi (ang. Response Surface Methodology, RSM)
  • Wielokryterialna optymalizacja z ograniczeniami przy użyciu algorytmów genetycznych

Nasze zaawansowane techniki optymalizacyjne są rozwijane w oparciu o komercyjne oprogramowanie ODYSSEE, jak również o własne (in-house) narzędzia.

Zapytaj o ofertę

logo