MSC Apex
Oprogramowanie do obliczeń wytrzymałościowych MES

MSC Apex Structures umożliwia prowadzenie obliczeń wytrzymałościowych MES i analizy uzyskanych wyników w łatwy i przyjemny sposób. MSC Apex zawiera interfejs użytkownika do definiowania scenariuszy obliczeń i przetwarzania wyników. Rozwiązanie to jest unikalne, ponieważ łączy technologię obliczeń części i zespołów z podejściem hierarchii, które umożliwia interaktywną i przyrostową analizę.

Analizy wytrzymałościowe MES

Obliczenia wytrzymałościowe MES (metodą elementów skończonych) pozwalają na określenie pól przemieszczeń, odkształceń i naprężeń dowolnych konstrukcji inżynierskich. Analizy MES umożliwiają sprawdzenie wytrzymałości i trwałości konstrukcji podanych różnym wariantom obciążeń, zarówno statycznych, jak i dynamicznych, w zakresie liniowym i nieliniowym, włączając analizy drgań i analizy termiczne, jak również analizy zmęczeniowe. Proces analizy wytrzymałościowej MES składa się z kilku etapów, w tym modelowanie geometrii konstrukcji, określenie własności materiałowych i warunków brzegowych oraz obciążeń. Siatka elementów skończonych jest generowana ręcznie lub automatycznie, a rozwiązania są aproksymowane, aby uzyskać odpowiedzi dla całej konstrukcji.

Program do analiz MES

Firma Hexagon – MSC Software oferuje szereg aplikacji do analiz numerycznych opartych na metodzie MES. Program do analiz MES, MSC Apex structures jest przeznaczony dla inżynierów i badaczy naukowych, a jego celem jest umożliwienie modelowania i analizowania różnych konstrukcji i materiałów w oparciu o metodę do obliczeń MES. MSC Apex structures pozwala na projektowanie i optymalizację produktów, symulowanie ich zachowania podczas działania i analizowanie ich w różnych warunkach. Oprogramowanie posiada różne rodzaje elementów i materiałów, narzędzia do automatycznej generacji siatki elementów oraz narzędzia do interpretacji i wizualizacji wyników symulacji.

Możliwości MSC Apex

Integracja interfejsu użytkownika z silnikiem obliczeniowym daje użytkownikowi unikalną możliwość interaktywnego i przyrostowego sprawdzania, czy modele MES są gotowe do obliczeń. Na żądanie użytkownika można uruchomić serię kontroli dla poszczególnych części i zespołów, a diagnostyka modelu jest wyświetlana w panelu Gotowość analityczna. Walidacja przyrostowa stanowi radykalne odejście od bardzo czasochłonnego podejścia tradycyjnego, w którym obróbka wstępna i końcowa oraz silnik obliczeniowy są oddzielne. Dodatkowo, dostępny jest typ analizy odpowiedzi częstotliwościowej oraz specjalistyczny zestaw narzędzi do eksploracji wyników, który pomaga inżynierom poprawić zachowanie konstrukcji pod względem drgań. Zintegrowany zestaw narzędzi MSC Apex umożliwia analitykom eksperymentowanie z udziałami poszczególnych modów i opracowywanie rozwiązań projektowych w celu złagodzenia i kontroli drgań konstrukcji, a wszystko to bez konieczności wprowadzania nadmiernych zmian w modelowaniu i ponownej analizy.

Przykład analizy wytrzymałościowej

Ustaw model i kontekst analizy
Zdefiniuj typ analizy oraz podzbiór części i zespołów, które mają być przedmiotem analizy.

Walidacja modeli przed analizą
Użyj zintegrowanego narzędzia gotowości do analizy, aby sprawdzić, czy model ma prawidłowe reprezentacje dla wybranego typu analizy.

Szybkie łączenie różnych siatek
Ogranicz konieczność wyrównywania węzłów w różnych częściach siatki dzięki technologii łączenia niezależnego od siatki

Wprowadzanie zmian hierarchicznych „rodzic-dziecko”
Śledzenie statusu i zarządzanie aktualizacją kolejnych zmian, których „rodzic” został zmodyfikowany.

Zdefiniuj scenariusz analizy i wykonaj obliczenia zintegrowanym silnikiem, aby interaktywnie wygenerować wyniki.
Zdefiniuj scenariusz liniowej statyki lub modów normalnych i wykonaj obliczenia zintegrowanym silnikiem, aby interaktywnie wygenerować wyniki.

Ocena różnych wariantów konstrukcji
Modyfikuj części w sposób interaktywny i generuj przyrostowo wyniki, aby zbadać przestrzeń projektową

Zapytaj o ofertę

logo