MSC Apex Structures

MSC Apex Structures umożliwia prowadzenie obliczeń wytrzymałościowych i analizy uzyskanych wyników w łatwy i przyjemny sposób. MSC Apex zawiera interfejs użytkownika do definiowania scenariuszy obliczeń i przetwarzania wyników. Rozwiązanie to jest unikalne, ponieważ łączy technologię obliczania części i zespołów z podejściem hierarchii, które umożliwia interaktywną i przyrostową analizę.

Integracja interfejsu użytkownika z silnikiem obliczeniowym daje użytkownikowi unikalną możliwość interaktywnego i przyrostowego sprawdzania, czy modele FEM są gotowe do obliczeń. Na żądanie użytkownika można uruchomić serię kontroli dla poszczególnych części i zespołów, a diagnostyka modelu jest wyświetlana w panelu Gotowość analityczna. Walidacja przyrostowa stanowi radykalne odejście od bardzo czasochłonnego podejścia tradycyjnego, w którym obróbka wstępna i końcowa oraz silnik obliczeniowy są oddzielne. Dodatkowo, dostępny jest typ analizy odpowiedzi częstotliwościowej oraz specjalistyczny zestaw narzędzi do eksploracji wyników, który pomaga inżynierom poprawić zachowanie konstrukcji pod względem drgań. Zintegrowany zestaw narzędzi MSC Apex umożliwia analitykom eksperymentowanie z udziałami poszczególnych modów i opracowywanie rozwiązań projektowych w celu złagodzenia i kontroli drgań konstrukcji, a wszystko to bez konieczności wprowadzania nadmiernych zmian w modelowaniu i ponownej analizy.

Przykład analizy wytrzymałościowej

Ustaw model i kontekst analizy
Zdefiniuj typ analizy oraz podzbiór części i zespołów, które mają być przedmiotem analizy.

Walidacja modeli przed analizą
Użyj zintegrowanego narzędzia gotowości do analizy, aby sprawdzić, czy model ma prawidłowe reprezentacje dla wybranego typu analizy.

Szybkie łączenie różnych siatek
Ogranicz konieczność wyrównywania węzłów w różnych częściach siatki dzięki technologii łączenia niezależnego od siatki

Wprowadzanie zmian hierarchicznych „rodzic-dziecko”
Śledzenie statusu i zarządzanie aktualizacją kolejnych zmian, których „rodzic” został zmodyfikowany.

Zdefiniuj scenariusz analizy i wykonaj obliczenia zintegrowanym silnikiem, aby interaktywnie wygenerować wyniki.
Zdefiniuj scenariusz liniowej statyki lub modów normalnych i wykonaj obliczenia zintegrowanym silnikiem, aby interaktywnie wygenerować wyniki.

Ocena różnych wariantów konstrukcji
Modyfikuj części w sposób interaktywny i generuj przyrostowo wyniki, aby zbadać przestrzeń projektową

Zapytaj o ofertę

logo