Elektronika

W przemyśle elektronicznym, Cradle CFD jest powszechnie używany do symulacji procesów takich jak chłodzenie elektroniki, symulacji reakcji chemicznych, przepływu gazów i cieczy w złożonych geometriach, włączając przepływy przez wąskie szczeliny.

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania do symulacji CFD.

Chłodzenie elektroniki jest kluczowe dla zapewnienia stabilności i niezawodności urządzeń elektronicznych. Cradle CFD pozwala na symulowanie przepływu powietrza i cieczy chłodzących wokół elementów elektronicznych, co umożliwia określenie najlepszej konfiguracji chłodzenia, na przykład poprzez optymalizację.

Narzędzia dostępne w pakiecie Cradle pozwalają na realizację obliczeń cieplno-przepływowych następujących zagadnień dotyczących elektroniki:

  • Analizy przepływowe i projektowanie układów wspomagania chłodzenia
  • Szeroki zakres analiz związanych z wymianą ciepła, w tym między innymi:
    • modelowanie komponentów w obwodzie elektrycznym – nagrzewanie elektroniki i chłodzenie wymienników ciepła
    • optymalne rozłożenie komponentów na płytkach oraz ścieżek elektrycznych
    • wymienione wyżej obliczenia mogą posłużyć jako dane wejściowe w analizach wytrzymałościowych płytek drukowanych

Zapytaj o ofertę

logo