Actran
Oprogramowanie do akustyki, aeroakustyki i wibroakustyki

Oprogramowanie Actran

Actran to wiodące oprogramowanie akustyczne do rozwiązywania problemów związanych z akustyką, wibroakustyką i aeroakustyką. Actran jest używany przez producentów i dostawców z branży motoryzacyjnej, lotniczej, kosmicznej i obronnej oraz producentów produktów konsumenckich, pomaga inżynierom lepiej zrozumieć i poprawić parametry akustyczne ich projektów.

Program Actran udostępnia bogatą bibliotekę modeli materiałów, kompletną bibliotekę elementów, wysokowydajne solvery do rozwiązywania problemów wielkoskalowych oraz przyjazny dla użytkownika graficzny interfejs, który można w dużym stopniu dostosować do własnych potrzeb. Actran, dzięki swojej modułowej naturze, może być stosowany w zależności od zastosowań i wymagań użytkownika.

Actran VI: Dedykowany pre i postprocesor dla rodziny oprogramowania Actran.

Actran VI jest graficznym interfejsem użytkownika zaprojektowanym specjalnie do pre- i postprocessingu analiz akustycznych, wibro- i aeroakustycznych wszystkich modułów Actrana. Actran VI zawiera czytnik plików wejściowych, który umożliwia sprawdzanie i modyfikowanie plików wejściowych wygenerowanych w zewnętrznym oprogramowaniu. Actran VI obsługuje kilka formatów siatek (Nastran BDF, ANSYS RST i CDB, Actran DAT i NFF, I-DEAS UNV, Patran Neutral Format) jako dane wejściowe do tworzenia plików wsadowych.

Różne zintegrowane narzędzia pre-processingu ułatwiają tworzenie i edycję modeli Actrana. W prosty sposób można wizualizować określone cechy modelu Actrana (na przykład rozwiązania modalne, źródła akustyczne i ich położenie, układ odniesienia dla tzw. elementów nieskończonych i wiele innych), określać parametry rzutowania między niekompatybilnymi siatkami, wstawiać dodatkowe elementy (np. punkty kontrolne) lub wizualizować określone warunki brzegowe. Dodatkowo można definiować szablony analiz (z siatką lub bez), aby ułatwić tworzenie powtarzających się analiz. Narzędzie do postprocessingu obsługuje różne formaty wyników, takie jak OP2, UNV, NFF, RST, HDF i punch. Zawiera ono różne moduły wizualizacji, takie jak mapy konturowe, izopowierzchnie, wektory i deformacje, które można dowolnie łączyć i kontrolować za pomocą różnych filtrów. Zsynchronizowane okna rzutów ułatwiają porównywanie wyników przy różnych częstotliwościach, fazach, czasach lub w odniesieniu do różnych przypadków obciążeń.
Dostępny jest również moduł animacji dedykowany złożonym wynikom harmonicznym wraz z możliwością eksportu wideo.
Actran VI zawiera moduły PLTViewer i WaterfallViewer do łatwego wyświetlania i obsługi funkcji odpowiedzi częstotliwościowej w pojedynczych lub wielokrotnych przypadkach obciążeń.

Przykładowe zastosowania:

  • Walidacja, wizualizacja i modyfikacja istniejących analiz Actran
  • Tworzenie nowych analiz Actran
  • Wyświetlanie raportów z wynikami wszystkich analiz Actran

Zapytaj o ofertę

logo