ODYSSEE
Oprogramowanie do optymalizacji urządzeń i procesów

ODYSSEE CAE to unikalna i zaawansowana platforma CAE, która pozwala inżynierom na zastosowanie uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, modelowania zredukowanego rzędu (ROM) i optymalizacji projektu. Pozwala na korzystanie z nowoczesnej technologii data science poprzez tworzenie efektywnych kosztowo cyfrowych bliźniaków, dzięki modelowaniu predykcyjnemu i optymalizacji w czasie rzeczywistym zarówno dla danych symulacyjnych CAE, jak i danych eksperymentalnych.

ODYSSEE A-Eye to unikalne i zaawansowane rozwiązanie do uczenia maszynowego oparte na analizie obrazu, które przyspiesza projektowanie i rozwój produktu poprzez symulację parametryczną w czasie rzeczywistym i optymalizację z wykorzystaniem rozwiązań uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji (AI). ODYSSEE A-Eye pozwala na stworzenie własnej aplikacji AI w oparciu o dane obrazu, dane czujnika, skalary, etykiety, krzywe i dane CAD jako dane wejściowe, a następnie przewiduje reakcje wykorzystując znane dane systemu. Dzięki temu projektanci i technicy produkcji mogą bardziej szczegółowo i interaktywnie badać przestrzeń projektową i ulepszać produkty nowej generacji bez nadmiernych kosztów i czasu obliczeń.

Przykładowe zastosowania:

  • Monitorowanie błędów produkcji
  • Ustalanie wskaźników kosztów dla oprzyrządowania
  • Charakteryzowanie błędów dla kontroli jakości
  • Ryzyko budowlane, niepewności i decyzje
  • Diagnostyczne przewidywanie infekcji płuc na podstawie obrazów MRI
  • Zdalne monitorowanie pacjenta wspomagane przez model predykcyjny w czasie rzeczywistym
  • Symulator lotu (warunki lądowania)
  • Selektywna kompresja i klasyfikacja obrazów satelitarnych

Zapytaj o ofertę

logo