Przemysł stoczniowy

Cradle jest również stosowany w przemyśle stoczniowym do projektowania i optymalizacji jednostek pływających oraz elementów związanych z przepływem wody i powietrza.

Jednym z głównych zastosowań Cradle CFD w przemyśle stoczniowym jest symulacja przepływu z uwzględnieniem powierzchni swobodnej woda/powietrze wokół jednostek pływających takich jak statki, okręty wojenne, platformy wiertnicze. Symulacje te pozwalają na określenie wpływu różnych konfiguracji i kształtów na wydajność i stabilność jednostek pływających, a także na identyfikację potencjalnych problemów związanych na przykład z kawitacją, hałasem i emisyjnością.

Moduł scSTREAM jest szczególnie przydatny w przemyśle stoczniowym, ponieważ pozwala na symulacje przepływowe i aerodynamiczne bardzo dużych jednostek pływających, na przykład kontenerowców.

Narzędzia dostępne w pakiecie Cradle pozwalają na realizację obliczeń cieplno-przepływowych następujących zagadnień dotyczących przemysłu stoczniowego i naftowo-gazowniczego:

 • Analizy cieplno-przepływowe i projektowanie statków oraz obiektów nawodnych i podwodnych, w tym między innymi:
  • obciążenie wiatrowe struktury powyżej linii wody
  • projektowanie pod kątem redukcji oporu hydrodynamicznego poniżej linii wody
  • optymalizacja różnego rodzaju napędów
 • Projektowanie sprężarek i turbin
 • Obliczenia sprzężenia ciało stałe-płyn (FSI) z uwzględnieniem kawitacji
 • Analizy przepływowe na potrzeby akustyki i hydroakustyki
 • Możliwość symulowania zachowania statku na wodzie dzięki modelom powierzchni swobodnej oraz modelowi sześciu stopni swobody (6-dof solver)

Zapytaj o ofertę

logo