MDO
Wielodyscyplinarna optymalizacja

Wielodyscyplinarna i wielokryterialna optymalizacja (ang. Multidisciplinary Design Optimization, MDO) staje się niezbędna w zintegrowanym projektowaniu inżynierskim mającym na celu poprawę istniejących lub opracowanie nowych urządzeń/produktów lub procesów. Zastosowanie metod optymalizacyjnych prowadzi do znacznej poprawy wydajności całego procesu projektowania, co w konsekwencji prowadzi do znacznej redukcji kosztów i czasu trwania poszczególnych procesów i działań. Optymalizacja znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, jednakże szczególnie atrakcyjna wydaje się być w kontekście przemysłu lotniczego i motoryzacyjnego ze względu na bardzo wysokie wymagania, takie jak waga, rozmiar, koszt wykonania oraz osiągi projektowanego elementu. W ramach naszej działalności oferujemy następujące techniki optymalizacyjne: 

  • Metody bezpośrednie i gradientowe
  • Planowanie doświadczeń (analiz numerycznych) w połączeniu z metodą powierzchni odpowiedzi (ang. Response Surface Methodology, RSM)
  • Wielokryterialna optymalizacja z ograniczeniami przy użyciu algorytmów genetycznych

Nasze zaawansowane techniki optymalizacyjne są rozwijane w oparciu o własne (in-house) narzędzia.