Przemysł stoczniowy i naftowo-gazowniczy

Narzędzia dostępne w pakiecie Cradle pozwalają na realizację obliczeń cieplno-przepływowych następujących zagadnień dotyczących przemysłu stoczniowego i naftowo-gazowniczego:

 • Analizy cieplno-przepływowe i projektowanie statków oraz obiektów nawodnych i podwodnych, w tym między innymi:
  • obciążenie wiatrowe struktury powyżej linii wody
  • projektowanie pod kątem redukcji oporu hydrodynamicznego poniżej linii wody
  • optymalizacja różnego rodzaju napędów
 • Projektowanie sprężarek i turbin
 • Obliczenia sprzężenia ciało stałe-płyn (FSI) z uwzględnieniem kawitacji
 • Analizy przepływowe na potrzeby akustyki i hydroakustyki
 • Możliwość symulowania zachowania statku na wodzie dzięki modelom powierzchni swobodnej oraz modelowi sześciu stopni swobody (6-dof solver)

Zapytaj o ofertę

logo