CG
Siatki obliczeniowe

W celu uzyskania pożądanej dokładności i stabilności rozwiązań numerycznych wymagane są siatki obliczeniowe z elementami charakteryzującymi się wysoką jakością. Wymogi te szczególnie dotyczą analiz numerycznych w zakresie obliczeniowej mechaniki płynów z wykorzystaniem metody objętości skończonych (ang. Finite Volume Method, FVM). Ponadto siatki obliczeniowe złożone z elementów o wysokiej jakości pozwalają na znaczne zwiększenie wydajności prowadzonych symulacji numerycznych. W ramach naszej działalności oferujemy usługi z zakresu generacji siatek obliczeniowych o wysokiej jakości. Sitaki obliczeniowe są generowane przy użyciu techniki systemu bloków strukturalnych poprzez odwzorowanie przestrzenne elementów (mapped mesh) na analizowanej geometrii. Dodatkową zaletą tego podejścia jest możliwość generowania siatek przestrzennych dla rodziny geometrii o podobnych kształtach przy użyciu tego samego systemu bloków. Stąd też to podejście nadaje się znakomicie do generowania dużej liczby siatek obliczeniowych niezbędnych do prowadzenia numerycznych analiz inżynierskich w projektowaniu i optymalizacji.