CFD
Obliczeniowa mechanika płynów

Obliczeniowa mechanika płynów – tj. cieczy i gazów (ang. Computational Fluid Dynamics, CFD) umożliwia obecnie szybkie, wydajne i dokładne prowadzenie symulacji przepływu płynów oraz wymianę ciepła w złożonych układach geometrycznych. Metody CFD są z powodzeniem stosowane w analizach numerycznych mających na celu lepsze zrozumienie skomplikowanych zjawisk związanych z ruchem płynów. Stąd też metody CFD są również powszechnie stosowane w projektowaniu inżynierskim mającym na celu poprawę istniejących lub tworzenie nowych rozwiązań. W ramach naszej działalności oferujemy następujące usługi z zakresu zaawansowanych metod CFD:

  • Podstawowe rodzaje przepływów, tj. laminarny, turbulentny, ustalony, nieustalony oraz potencjalny
  • Przepływy przez maszyny wirnikowe z wykorzystaniem metod symulacji RANS/URANS z typowymi modelami turbulencji, takimi jak Spalart–Allmaras, k-ε i inne
  • Przepływy w złożonych geometriach oraz wypływy strumieniowe (jet flows) z wykorzystaniem metod symulacji RANS lub LES
  • Analizy wymiany ciepła

Nasze zaawansowane techniki obliczeniowe z zakresu CFD są rozwijane w oparciu o komercyjne oprogramowanie MSC Cradle (W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy na stronę www.cradle-cfd.com) oraz oprogramowanie OpenFOAM.