CAA
Obliczeniowa aeroakustyka

Obliczeniowa aeroakustyka (ang. Computational AeroAcousics, CAA) zaczyna odgrywać znaczącą rolę w kontekście analiz akustycznych oraz aeroakustycznych w ramach komputerowego wspomagania prac inżynierskich (ang. Computational Aided Engineering, CAE). Metody CAA są wykorzystywane do generacji źródeł dźwięku, propagacji dźwięku oraz wyznaczania pól akustycznych w dalekim polu (far-field). Obecnie metody CAA są z powodzeniem stosowane do takich zagadnień jak, wyznaczanie hałasu generowanego przez maszyny wirnikowe, symulacje akustyczne  rozmaitych systemów przepływowych np. systemy dolotowe oraz wylotowe silników turbinowych, oraz w celu projektowania i optymalizacji wykładzin akustycznych, np. instalowanych w obudowach silników turbo-wentylatorowych. W zakresie obliczeniowej aeroakustyki oferujemy następujące techniki obliczeniowe:      

  • Obliczenia CFD oraz techniki sprzężenia CFD z CAA w celu generacji źródeł dźwięku/hałasu
  • Metody do propagacji dźwięku w dziedzinie częstotliwości bazujące na równaniu Helmholtza z uwzględnieniem przepływu
  • Metody do propagacji dźwięku w dziedzinie czasu z wykorzystaniem nieciągłej metody Galerkina (ang. Discontinuous Galerkin Method, DGM) do numerycznego rozwiązania zlinearyzowanych równań Eulera
  • Symulacje pochłaniania/tłumienia dźwięku przez wykładziny/elementy akustyczne oraz materiały dźwiękochłonne
  • Metoda Ffowcs-Williams and Hawkings (FWH) do wyznaczania pól akustycznych w dalekim polu (far-field)

Nasze zaawansowane techniki obliczeniowe z zakresu CAA są rozwijane we współpracy z firmą Free Field Technologies (FFT), MSC Software Company, i przy użyciu oprogramowania Actran rozwijanego przez FFT. W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy na stronę www.fft.be